ZMĚNIT JAZYK UNITED KINGDOM ITALIA CHILE FRANCE URUGUAY POLSKA ARGENTINA CESKA REPUBLIKA NEDERLAND DEUTSCHLAND ESPAÑOL UNITED STATES
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE GRASS

Jak sklidit konopí za 80 dnů

28-04-2016

Na jaře 2015 jsme byli požádání o experiment: vysadit šest samonakvétacích strainů do půdního substrátu na dvě venkovní místa, která byla dříve pohnojena a abychom je pěstovali bez přidávání tekutých hnojiv, ale spolehli se na živiny, které již byly v substrátu přítomny. Toto je výsledek.

Přemýšleli jsme o otestování několika typů samonakvétacích genetik Dinafemu, protože jsme na ně měli pozitivní ohlasy a bylo to již dlouho, co jsme naposledy pěstovali kupu samonakvétacích rostlin. Od roku 2008, kdy jsme zaseli první samonakvétací semena poslední generace, tj. strain Lowryder, jsme do dnes sklidili rostliny s touto genetikou již několikrát. Pokaždé, jak jsme postupovali, se naše výsledky bez pochyb zlepšovali. Aktuální strainy jsou větší, produktivnější a potentnější než předchozí. Bez pochyby se genetické kvality během let staly sofistikovanějšími a my chtěli zkusit, do jaké míry jsou rostliny schopné přežít při pěstování v půdě ve venkovním prostředí s minimální péčí.
Evoluce samonakvétacích genetik

Po čtyřech týdnech v květináčích jsou připraveny na přesazení

Všechny samonakvétací strainy obsahují geny konopí rumištního, samonakvétacího strainu, který roste divoce ve východní Evropě, Rusku, Číně a na dalších místech střední a severní Asie. Geneticky je konopí rumištní bohaté na obsah CBD a má nízký obsah THC, což znamená, že není psychoaktivní. Jeho samonakvétací vlastnosti jsou velmi zajímavé a tento potenciál je známý již dlouho. Rob C. Clark už v roce 1981 ve svém díle „Marijuana Botany" řekl, že konopí rumištní může být užitečné při šlechtění rychle dozrávajících odrůd pro komerční využití v mírných klimatech.
První psychoaktivní hybridy konopí rumištního uvedla na trh před několika desetiletími seed banka Sensi Seeds v odrůdách Ruderalis Indica a Ruderalis Skunk, které zůstaly na dlouhou dobu jedinými kříženci konopí rumištního na trhu. Ruderalis Indica většinou tvoří malé automatické rostliny, ale jeho psychoaktivita je poměrně nízká. Ruderalis Skunk je naproti tomu více potentní, ale podobně jako u Ruderalis Indica je jen polovina rostlin samonakvétacích, zatímco druhá polovina dozrává normálně v září nebo říjnu. Tyto strainy nezískaly příliš velkou popularitu, ačkoli jsou stále v katalogu Sensi Seeds pro případ, kdy je chtějí konzumenti ochutnat.
Momentální nadšení z automatických strainů začal před asi deseti lety uvedením strainu Lowryder pod značkou seed banky The Joint Doctor. První kusy Lowrydera byly revoluční, protože byly skutečně všechny samonakvétací a na sklizeň byly připravené po pouhých devíti týdnech přesně tak, jak sliboval katalog. Lowryder byla stabilní a homogenní odrůda, která se sklízela 60 dní od naklíčení. Tvořila nízké rostliny, jejichž výnosnost a potence byly nízké, ale všechny rostliny kvetly bez ohledu na fotoperiodu.
Rostlina Lowrydera v sobě spojovaly vzhled malých indik a hlavními větvemi a několika malými postranními větvičkami. Konečná velikost se obvykle pohybovala mezi dvaceti pěti a padesáti centimetry podle toho, jaká byla aplikována technika pěstování, průměrné teploty a množství a intenzity světla. Výnos se mohl také značně lišit v závislosti na technice od čtyř gramů u rostlin pěstovaných v zimě na okně po třicet a více gramů u rostlin pěstovaných v nejlepších podmínkách. V každém případě šlo, v porovnání s normálními rostlinami, o málo výnosnou odrůdu. U současných automatů jsou výnosy jednoznačně vyšší.

Rostliny přesazené nedávno do zahrady

Hlavní přednosti Lowrydera - jeho potence, samonakvétací genetika, rychlé dozrávání (pouhých šedesát dnů od naklíčení po sklizeň), stabilita a homogennost nebyly pro produkci prozkoumány, šlo spíš o ideální rostlinu pro křížení. To je hlavní důvod, proč doslova všechny současné samonakvétací strainy pocházejí z Lowrydera. Šlechtitelé z různých seedbank používali tento strain, aby dostali samonakvétací gen do svých kříženců. Vytvářeli hybridy Lowrydera a svých oblíbených genetik, které byly následně vybrány a znovu zkříženy, dokud nebyly nové strainy stabilní a všechny rostliny samonakvétací. Tento proces je dlouhý a vyžaduje několik křížení, než vznikne homogenní a stabilní genetika. Protože navíc samonakvétací rostliny nelze neustále udržovat ve vegetativní fázi, což je na druhou stranu možné se strainy, jejichž kvetení závisí na fotoperiodě, je nemožné udržet originální rodiče (samce a samici použité na vytvoření strainu) pro reprodukci křížence a získání nových semen. Samonakvétací strainy se neustále vyvíjejí. U každé generace semen šlechtitelé začínají od předešlé generace, provádějí nový výběr samců a samic a kříží je mezi sebou, nebo s novým strainem, aby získali novou psychoaktivitu a energii. Nevýhodou tohoto systému je, že strain nelze perfektně reprodukovat a každá generace je o něco jiná, než předešlá. Výhodou naopak je, že strain nikdy nedosáhne finální fáze vývoje, ale spíš se rok od roku zlepšuje, pokud ovšem šlechtitel odvede dobrou práci.
V dalších letech jsme znovu zaseli samonakvétací strainy, a obecně jsme si všimli nárůstu ve výšce, výnosu a potenci, stejně tak i delší periody kvetení. Zatímco Lowryder byl připravený za šedesát dní, mnoho z nejlepších strainů, které jsou v současnosti dostupné, potřebuje k dokončení cyklu 75 a 90 dnů, to znamená od dva až čtyři týdny víc. Logicky produkují víc, protože mají pro růst a kvetení čas navíc.

Blue Amnesia XXL Auto 49. den života

Místa využitá pro pěstování
První rostliny byly pěstovány v zahrádce u domku, u kterého byl malý prostor o velikosti asi 2 x 5 m a byl ohrazen kovovým plotem pokrytým sítí, aby přes něj nebylo vidět. Směřoval na jih a byl vystaven slunci téměř po celý den, i když plot rostlinám brzy ráno a pozdě odpoledne / večer stínil. Půda byla úrodná a obsahovala dostatek organického materiál, protože grower sem ukládal půdu, kterou dříve použil v květináčích. Dva nebo tři měsíce před zasetím byla půda pokryta množstvím kompostu, drůbežím trusem a koňským / kozím hnojem. Poté bylo místo zavlaženo a ponecháno v klidu po několik týdnů, aby se organický materiál rozložil a spojil se substrátem. Před přesazením sazenic byl použit kultivátor, aby byla půda volnější a bez hrud.
Druhá oblast byla vhodná pro guerrilla pěstování a nacházela se v údolí. Byla obklopena širokou stěnou ostružiní, která měřila více než dva metry na výšku, což místo zcela skrývalo před zvědavými pohledy. Přístup k němu byl pouze přes malý tunel v ostružiní, takže osoba, která chtěla vstoupit, se musela plazit. Grower nainstaloval zavlažovací systém a voda byla k rostlinám dodávána podzemním potrubím, díky čemuž odpadla potřeba ručního zalévání rostlin. Půda byla velmi písčitá a neobsahovala příliš organického materiálu nebo živin, podobně jako na prvním pozemku. Asi šest týdnů před přesazením sazenic byla půda pohnojena hnojem a drůbežím trusem, ale v menším měřítku, než na druhém pozemku. Rostliny byly vystaveny slunci v průměru od desíti hodin ráno do sedmi večer.
Klíčení
Šesti vybranými samonakvétacími strainy byly Blue Amnesia XXL Auto, Critical+ 2.0 Auto, Moby Dick XXL Auto, OG Kush Auto, Sour Diesel Auto a White Widow XXL Auto, všechny z nabídky seed banky Dinafem. Sluší se také dodat, že tato semena byla zakoupena v growshopu - úmyslně jsme se vyhnuli tomu, aby nám je vybral přímo Dinafem, dokonce jsme nikoho z firmy ani neinformovali, že semena jsou určena pro testovací pěstování. Chtěli jsme otestovat semena, která jsou normálně v prodeji pro spotřebitele a mít možnost otestovat bez jakéhokoli zkreslení. Kdybychom je nechali vybrat přímo seed banku, kde by zároveň věděli, že semena budou použita na test, pravděpodobně by nám dali ta nejčerstvější a nejlepší, která by měli. Namísto toho jsme chtěli provést náš test co nejobjektivněji a zakoupit semena pro testování za vlastní peníze na stejném místě, kde si je kupují normální groweři. Níže je popis toho, co se stalo.
Semena byla naklíčena 8. dubna v malých květináčích naplněných substrátem Light Mix Speedy. Semena měla dobrý vzhled. Všechna byla tmavá a žádné nebylo s prohlubněmi nebo poškozené. Bez pochyby byla čerstvá a byla sklizena celkem zralá, to znamená, že z třiceti semen (pět od každého strainu) vyklíčila všechna kromě jednoho Moby Dicka XXL auto, což znamená, že klíčivost byla prvotřídní.
Obyčejně se automatické strainy vyvíjejí tak rychle, že je teoreticky lepší je nepřesazovat. Přesazování vždy způsobí určitý šok, který u rostliny zastaví na několik dní vývoj. Jestliže jsou rostliny pěstovány v květináčích, je lepší nechat je naklíčit přímo v konečných květináčích. Nicméně u semen, která mají klíčit v půdě, se groweři setkávají s dilematem: jestli je zasadit přímo, kdy riskují, že se nově vzrostlé sazeničky stanou oběťmi šneků nebo škůdců, nebo budou zničeny špatným počasím, nebo jestli riskovat nebezpečí vznikající při vysazení do květináče a následném přesazení. V našem případě jsme se rozhodli zasadit je do květináčů, aby se nestalo to stejné, co poslední rok, kdy hned po naklíčení v půdě přišel prudký déšť, který mnoho sazenic spláchnul.
Přesazení
Rostliny zůstaly čtyři týdny v květináčích na velmi prosluněném balkonu. Původní záměr by přesadit je do půdy během 2. týdne, ale kvůli několik nocí přetrvávajícím nízkým teplotám a několika zamračeným dnům byl růst během prvních patnácti dnů pomalejší, než mohl být při příjemnějším počasí a bylo rozhodnuto počkat další dva týdny a to hlavně proto, aby se dostatečně vyvinul kořenový systém - abychom s rostlinami přesouvali i velké kořeny - je velmi snadné pár kořínků poškodit, šok z přesazení by tak byl větší.
Rostliny byly přesazeny do půdy 7. května při vzrůstu od 15 do 25 cm. Dvě největší a nejzdravější rostliny z každé odrůdy byly přesazeny do zahrady, kde si mohly užívat lepších podmínek, zatímco zbývající tři kusy z každé genetiky byly přesazeny na guerrilla místo. Kolem všech sazenic byly vykopány kanály, které zadržovaly závlahovou vodu a na stonky každé rostliny byly připevněny štítky, které je označovaly. Zkušenosti ale ukazují, že při sklizni, obzvláště při pěstování více strainů, groweři nedokážou identifikovat, který strain byl vysazen na to které místo.
Po přesazení byly do půdy rozprostřeny návnady na šneky a slimáky, abychom předešli útokům na tyto škůdce, kteří by mohli být nebezpeční zvláště pro měkké a slabé stonky.

Blue Amnesia XXL Auto v den sklizně

Růst
Rostliny v zahrádce byly zalévány každé dva až tři dny podle toho, jaké bylo počasí a jak suchá vypadala zem. Rostlinám nebyly podávány žádné tekuté ani pevné živiny, k dispozici měly jen ty, které se nacházely v půdě. Úrodná a kyprá zemina zahrádky ulehčila vývoj dobrého kořenového systému, který brzy urychlil růst rostlin. Tráva, která se objevila kolem rostlin, vzrostla asi druhý, čtvrtý a šestý týden po datu, kdy se začaly v půdě vyvíjet rostliny.
Rostliny na guerrilla místě byly zavlažovány každé tři dny a kontrola probíhala pouze jednou za deset dní, abychom nevzbudili zvědavost lidí. Čím častěji groweři guerrilla pole navštěvují, tím větší je šance, že bude pole objeveno, protože je někdo může zahlédnout, jak se plazí ostružiním a tak najít cestu dovnitř. Z tohoto důvodu je lepší chodit na pole pokaždé jinudy a nezanechávat tak za sebou stopy.
Rostliny na guerrilla poli se vyvíjely pomaleji a dorůstaly menších výšek než ty, které rostly v zahrádce. Kvůli řídkým návštěvám a malé kontrole plevelu tento narostl mnohem více, dokonce do takové výšky, že dosahoval vzrůstu rostlin konopí. Tyto nevhodné podmínky v kombinaci s omezeným slunečním svitem a pískovým složením substrátu, který odváděl příliš velké množství vody a jen málo zadržoval vlhkost a živiny, vedly k nižšímu výstupu.
Světlo a produktivita
Produktivita samonakvétacích rostlin je nejvíce ovlivněna množstvím a intenzitou světla, které dostávají. Nejlepších výsledků lze dosáhnout v případě, že rostliny rostou v indoor prostředí pod silnou sodíkovou lampou, která je intenzivně osvětluje dvacet hodin denně a to ve stejném cyklu každý den. Ve Španělsku hodiny slunečního svitu při outdoor pěstování nepřekročí čtrnáct až patnáct hodin denně, dokonce i v červnu nebo červenci a sluneční svit není brzy ráno a pozdě večer tak intenzivní, jako v poledne. Když je zataženo, nebo dokonce prší, rostliny dostávají ještě méně lumenů.
Při pěstování indoor s dvaceti hodinovou periodou svícení a čtyřmi hodinami tmy rostliny dostanou za osmdesáti denní životní cyklus 1.600 hodin světla. Při pěstování outdoor, dokonce i při pěstování mezi 10. květnem a 30. červnem (tzn. za nejslunečnějších dnů roku), bez jediného zamračeného dne a v oblasti, kde jsou rostliny vystaveny slunci od jeho východu do západu, nedostanou víc, než 1.100 hodin slunečního svitu, takže o 30 % méně, než při pěstování indoor.
Kvetení
Několik dní po přesazení rostlin do půdy se začaly objevovat první samičí květy. Všechna semena byla feminizovaná a neobjevili se žádní samci ani hermafroditi. Na začátku byly květy velmi rozptýlené a rostliny pokračovaly v živém růstu.
V sedmém týdnu životního cyklu, tzn. tři dny po přesazení, měřily rostliny v zahradě mezi padesáti a osmdesáti centimetry. Z šesti byl nejvyšší Moby Dick XXL Auto a White Widow XXL Auto (skončily také s nejvyšší produkcí) a měly mnoho postranních větví. Sour Diesel Auto rostl poměrně dobře, zatímco další ztratily centrální výhonek (pravděpodobně je ukousl hmyz) a zůstaly krátké. Critical + 2.0 Auto byl sice nízký, ale kompaktní. Měl hodně listů a také dostatek postranních větví. Blue Amnesia XXL Auto byl trochu nevyvinutý a nízký, byl ale rovněž dobře rozvětvený. OG Kush Auto byl nejhorší ze všech. Několik druhů vykázalo některé typy mutace, která způsobila smrštění listů a rostliny byly vysoké, ale bez množství větví. Rostliny na guerrilla poli byly mnohem kratší, měřily mezi 20 a 60 cm, ale i ty nejvyšší měly méně větví. Byly evidentně nevyvinuté.
V osmém týdnu dále rostly a větvily se. Nejvyšší dosáhla 1 metru a palice byly stále bohatší. Obecně rostliny generovaly více postranních větví, než jak tomu bylo u prvních samonakvétacích strainů.
V pátém týdnu pěstování v půdě (devátém od naklíčení) už dosáhly své maximální velikosti a palice začaly být plné, i když stále vypadaly značně vzdušné. Květy byly plně pokryty pryskyřicí, ale všechna stigmata byla stále bílá. Nejmenší byly jedinci Critical + 2.0 Auto, kteří na konci měřili 60 až 80 cm, i když z hlavního stonku vyrůstalo několik větví.
Všechny rostliny byly sklizeny ve stejný den 27. července po 80 dnech životního cyklu a 50 dnech po přesazení do půdy. Z nich bylo možné sklidit o týden dřív pouze Critical + 2.0 Auto, zbývající však dosáhly takřka optimálního stavu pro sklizeň.
Výnos z rostlin z guerrilla pole byl mnohem nižší, než z rostlin pěstovaných v zahradě, nicméně při sklizni jen stěží přerůstaly velké množství plevele kolem nich. Tento plevel jim ubíral světlo a živiny. Větší kontrola plevele by s největší pravděpodobností znamenala lepší výnos, možná dokonce až dvojnásobný.

Závěr
Obecně jsme byli s automaty od Dinafemu spokojení. Nejvýnosnější tři strainy byly White Widow XXL Auto, Moby Dick XXL Auto a Sour Diesel Auto. Kromě rostliny, která ztratila centrální výhonek, měly strainy v zahradě podobný výnos kolem 100 g na rostlinu a na guerrilla poli 25 a 40 g na rostlinu, kde by ale výnos mohl být dvojnásobný, kdyby se rostlinám dostalo více péče. Bue Amnesia XXL Auto přinesla v zahradě také dobrý výnos s průměrem přes 70 g na rostlinu, ale výnos na guerrilla poli byl nižší a nepřekročil 23 g. Critical + 2.0 Auto vynesl průměrně pouze 36 g, i když vzhledem k velikosti, jaké rostliny dosáhly, to není vůbec špatné (17 g na guerrilla poli), což z něj dělá ideální strain pro nenápadné pěstování. Nakonec OG Kush Auto, což byla poměrně tenká rostlina s malým množstvím větví, která na zahrádce přinesla v průměru podobný výnos, jako Critical + 2.0 Auto, ale byla dvakrát vyšší a s různými ošklivými mutacemi.
Kvalita palic těchto samonakvétacích strainů je nyní mnohem lepší, než jaká byla u předchozích odrůd, i když všechny mají podobné aspekty ukazující na jejich samonakvétací genetiky - v palicích mají mnoho lístků a květy nejsou tak blízko u sebe, jako u normálních strainů, ačkoli můžeme s konečnou platností říct, že produkují velké množství pryskyřice. Tyto rostliny je snadné vypěstovat, stačí jim dát dostatek slunečního svitu, úrodnou půdu a často je zavlažovat. Neměly by být vysazovány příliš blízko u sebe, nebo kolem nechat růst plevel, aby s ním nemusely bojovat. Protože fáze růstu a kvetení se po několik týdnů překrývají, je pro rostliny důležité, aby byly pohnojeny brzy na začátku kvetení (kombinace dusíku, fosforu a draslíku) a dále do plného květu. Pokud je dusík odstraněn příliš brzy, rostliny zůstanou menší.
Z toho, co jsme viděli, nejvíce výnosné a kvalitativně lepší automaty byly ty, které vyrostly větší a do květu jim to trvalo 75 až 80 dní. Menší strainy byly rychlejší, ale jejich výnos byl mnohem nižší a byly méně potentní se slabším psychoaktivním účinkem. Nejlepším způsobem dosažení dobré sklizně v co nejkratším čase je zasadit více rostlin s rychlou genetikou pohromadě (až devět na metr čtvereční s tím, že semena se vysadí do půdy), jejich počty vynahradí nízký výnos na rostlinu. Problém je, že semena automatů jsou drahá a ne všichni groweři si mohou dovolit osm eur za semeno, obzvláště pokud je musí zasít ve velkém množství.
Důležitá je také velikost kořenů. Malé strainy se vyvinou dobře v květináčích o objemu deseti litrů, ale větší potřebují alespoň patnáct až dvacet litrů substrátu, aby dosáhly svého nejlepšího potenciálu.
Při pěstování outdoor jsou i automaty s delším životním cyklem mnohem rychlejší, než na fotoperiodu reagující odrůdy. Jestliže jsou vysety v dubnu, květnu nebo červnu, budou připraveny pro sklizeň v červnu, červenci nebo srpnu. Zatímco rychlejší fotoperiodické rostliny budou zralé nejdříve v září.
Při indoor pěstování nejsou samonakvétací strainy s osmdesáti nebo devadesáti dny tak atraktivní, protože jim to trvá stejně dlouho, jako řízkům normálních rostlin po týdnu nebo dvou růstu, a kterým trvá vegetativní fáze a fáze kvetení asi tři měsíce, ale přinesou vyšší potenci a větší výnos. Z mého pohledu je nejužitečnější možností využití automatů při pěstování indoor šance zaplnit prázdná místa v mateční místnosti, nebo v místnosti pro vegetativní růst, abyste získali pár palic navíc bez ohledu na fotoperiodu.

 

Also of interest ...