ZMĚNIT JAZYK UNITED KINGDOM ITALIA CHILE FRANCE URUGUAY POLSKA ARGENTINA CESKA REPUBLIKA NEDERLAND DEUTSCHLAND ESPAÑOL UNITED STATES
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE GRASS

Cukry v rostlině konopí

11-03-2016 - Pěstování

Abyste se dočkali krásné rostlinky konopí, potřebuje vaše kytka mnoho cukrů. Je velmi důležité, aby se tyto cukry dostaly na správné místo. Palice a nové listy díky těmto cukrům mohou růst a vyvíjet se.

Tyto cukry produkují plně vyvinuté listy. Jsou tedy nadmíru důležité. Jenomže mnoho growerů (ne-li všichni) své rostliny různě zaštípávají a prostřihávají, aby jim dodali vzdušnost a světlo se dostalo na všechny listy. Je to správné?

Jak se to vezme. Nejoptimálnější řešení je odstraňovat jen opravdu velké listy, které stíní velké části rostliny. Zbytek je lepší ponechat růst a jen je ohýbat a usměrňovat tak jejich růst do míst, kde jejich stín nebude vadit.

Zastřiháváním nových lístků a výhonků může sice vést k vyšším výnosům, to ale platí jen v případě, že na rostlině zůstanou zachovány plně vyvinuté listy.

Rostlina jimi totiž zachytává sluneční svit, jehož energii mění díky fotosyntéze společně s oxidem uhličitým a vodou na potřebné cukry. Díky odpařování se tak může voda a živiny dostat z kořenů do celé rostliny.

Hlavním stavebním prvkem rostliny jsou cukry, které se dostávají přesně na místa, kde je rostlina nejvíc potřebuje a využije.

Vlastní výnos hodně závisí na množství cukrů, které jsou velké listy schopny produkovat a na tom, kolik cukrů se dostane do palic. Do těch dojdou asi dvě třetiny cukrů. Jde tedy o poměrně velké množství. Nové listy, které jsou ještě ve vývoji, tyto cukry také spotřebovávají.

Je velmi zajímavé, že každá rostlina má přesně dáno, kdy začne tyto cukry rozdělovat. Tyto poměry však takřka nelze ovlivnit podáváním živin, ani teplotou, ani světlem či oxidem uhličitým. Growery samozřejmě zajímají především palice, bylo by tedy fajn toto rozdělování alespoň trochu ovlivnit.

Princip distribuce cukrů je ovlivněn silou sání v jednotlivých částech rostliny. Všechny její orgány fungují jako samostatná čerpadla. Palice sají nejvíce, obzvláště v okamžiku, kdy se teprve vyvíjejí.

Nové a mladé lístky také potřebují velké množství cukrů, zatímco dospělé listy ho vyrobí víc, než kolik jej spotřebují. Tyto starší listy poskytují palicím a mladému listoví cukry a proto jsou nadmíru důležité!

Uvnitř rostliny probíhá vyloženě boj o cukry. Všechny rostliny se snaží vytáhnout ho co nejvíce. Silnější sání znamená více cukrů. Takže orgány, které mají větší sílu, získají tohoto prvku vždycky víc, než ty, které takovou sílu nemají. Hlavní palice se silou třikrát vyšší získá třikrát více cukru, než list se silou sání na hodnotě jedna. Tento poměr je vždy stejný, ať už má rostlina k dispozici cukru hodně, nebo naopak velmi málo.

S výše uvedenými skutečnostmi na mysli se můžeme pustit do prostříhávání rostliny tak, aby distribuce cukrů probíhala co nejlépe.

Odstraněním mladých výhonků ještě předtím, než začnou využívat energii, se více cukrů přesměruje do palic. Mladé lístky a výhonky odstraňujte opatrně. Ponechte rostlině dostatek listoví na to, aby mohla nadále vytvářet cukry. Listoví musí být dostatečně husté tak, aby se světlo nedostalo až ke květináčům, což by bylo zbytečným mrháním energií.

Nejlepší je nezastříhávat hlavní listy, jejichž vrcholy zachytávají největší množství světla a díky tomu mají největší množství chloroplastu. Produkují tedy více cukrů. Spodní listy ovšem rovněž zachytávají množství světla a převádějí jej na produkci cukru. Je tedy hloupost odstraňovat listy, díky kterým je produkce cukrů vyšší, pokud je necháte na místě.

Pokud jsou listy skryté ve stínu horních listů, spotřebovávají víc cukru, než kolik ho vytvoří (tím pádem ho více sají). Rostlina poté obětuje tyto listy sama a nechá je odpadnout. Rostlina má pro takové případy své vlastní nástroje, jak se s problémem vypořádat. Můžete to tedy nechat na ní.

Autor: Jindřich Hempy Krása

Also of interest ...