ZMĚNIT JAZYK UNITED KINGDOM ITALIA CHILE FRANCE URUGUAY POLSKA ARGENTINA CESKA REPUBLIKA NEDERLAND DEUTSCHLAND ESPAÑOL UNITED STATES
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE GRASS

Tréninkem k silným rostlinám

17-04-2016

Lidé se do tréninku pouštějí proto, aby byli silnější. Chodí do posiloven, tělocvičen, běhají, jezdí na kole, plavou... Výrazem trénink rostlin je však myšleno něco zcela jiného, nicméně jeho účel je totožný. Získat co nejsilnější a nejzdravější rostliny.


Pro trénink rostlin existuje mnoho důvodů. Tréninkem totiž můžete dramaticky zvýšit výsledky, kterých dosáhnete. Rostlinky lépe využijí světlo (a také ho více dostanou) a viditelně se zlepší i výnos z nich.
Trénink rostlin je dlouho testovaný a dopodrobna vyzkoušený postup, kterým můžete dosáhnout větších výnosů na malém prostoru. Se správným druhem tréninku ve vegetativní fázi získáte rostliny, které se vám při pěstování indoor nikdy nevymknou kontrole. Navíc vám přinesou takový výnos, jaký jste ještě neměli.
Nízkostresový trénink (LST - Low Stress Training)
Rostliny můžete trénovat mnoha způsoby, aby rostly správným a chtěným způsobem a směrem, mnoho z nich ale funguje na principu připevnění rostlin k něčemu, co je na místě. LST naproti tomu zapojuje způsob, při němž rostliny získávají správný tvar postupem času, k čemuž se využívají tzv. kolínka, drátky nebo čističe dýmek.
Zásadní věcí je počkat, dokud rostliny nemají několik zdravých větví, které rostou směrem nahoru a poté je ohnout dolů, dozadu a ven. Jakmile jsou ohnuté dolů, můžete na ně připevnit drátky. Časem můžete napětí drátků zvyšovat, aby udržely větve ve správném směru, i když zesílí. Díky tomu perfektně využijete všechen pěstební prostor.
Vynikajícím prostředkem k dosažení správné síly je připevnit k dvěma drátkům gumičku. Ta bude neustále vyvíjet na rostliny tlak a to i v případě, kdy mají větve směřovat dolů. Vždy se snažte o dosažení konstantního tlaku. Určitě nechcete rostlinám způsobit šok, jen je postupně dostat do správného tvaru.
Jestliže již pěstujete a zjistili jste, že vaše rostliny jsou příliš vysoké, máte stále možnost, jak tuto situaci řešit. Platí to hlavně v případě, že některé rostliny jsou vyšší, než ostatní. Snažte se vrcholy rostlin držet ve stejné úrovni. Pomoci k tomu vám může právě nízkostresový trénink, který je účelný po celou vegetativní fázi.
Je důležité si uvědomit, že toto je jediný způsob, jak trénovat samonakvétací rostliny. Tímto způsobem zajistíte, že rostliny budou trénovány po celou dobu, což je perfektní cesta, protože nebudete muset čekat, až zaplní zbývající místo, pokud například pěstujete technikou Screen of Green (ScrOG).
ScrOG je jedním z nejpopulárnějších způsobů tréninku rostlin. S jeho využitím zajistíte, že vaše rostliny zaplní pěstební prostor horizontálně a také budou tvořit nejvíce palic.
Nejdříve budete potřebovat síť / pletivo s oky asi 5 cm velkými. Na materiálu příliš nezáleží, síť ale musí být natolik pevná, aby udržela váhu rostlin s palicemi.
Následně umístěte síť / pletivo asi 20 až 30 cm nad pěstební médium. Díky tomu sice nebudete mít místo na práci s rostlinami pod sítí, ale rostlinky budou mít pro růst silnou základnu pro následný trénink.

Při pěstování těchto rostlin byla použita síť

Jak rostliny prorostou sítí, můžete začít ohýbat větve směrem dolů a zajistit je pod sítí. Cílem je co nejvíce zaplnit prostor, takže větve směřujte směrem k okrajům sítě.
Čím větší rostliny budou, tím bude důležitější zajistit jim dostatek světla a rovněž odpovídající cirkulaci vzduchu pod sítí. Pokud to nezajistíte, bude se v místech bez pohybu vzduchu hromadit vlhkost.
Jde o nejlepší způsob, jak pěstovat sativy, nicméně velmi dobře se bude dařit i indikám. Na konci by měla být místnost zcela zaplněná zdravými rostlinami a masivními palicemi.
Další metodou pěstování je Sea of Green (SOG), která má velmi podobný název, jako předešlý způsob, ale jde o metodu velmi odlišnou. Jedná se o metodu pěstování oblíbenou především v Holandsku.
Rostliny se vyvíjejí při tomto způsobu pěstování velmi blízko u sebe a ke květu jsou přivedeny velmi brzy.
Každá rostlina má kolem sebe prostor pouhých třiceti centimetrů. Rostlin se sází co nejvíce, i když je důležité myslet na to, abyste měli prostor i pro svou práci kolem kytek.
Jak se k sobě rostliny během vývoje přibližují a začínají tvořit palice, vytvoří krásný zelený koberec. Nižší větve sice spotřebovávají energii, ale pro rostlinu toho moc neudělají a nakonec nejspíš odumřou. Doporučuje se spodní větve odstranit, aby nespotřebovávaly energii rostliny a ta je tak mohla věnovat do potřebnějších částí, jako jsou například palice.
Pro vás to může znamenat více práce, protože musíte neustále sledovat, zda všechna místa dostávají dostatečné množství světla, ale neznamená to, že se taková práce nakonec nevyplatí.
Další možností je technika s názvem supercropping. O této technice jsme na stránkách Soft Secrets hovořili v polovině minulého roku, takže si jen připomeneme její základy. Tato jedinečná technika udělá z vašich rostlin zdravější a silnější jedince. V zásadě se při ní jedná o to, že přerušíte vnitřní vlákna stonku a rostlinu tím donutíte růst silnější a zároveň ve směru, v jakém si přejete.
Pro bližší informace o tom, jak supercropping správně zvládnout, přečtěte si náš článek o této technice na www.cannabis.info.
Zmíněná technika se často kombinuje s prostříháváním, která vám umožňuje získat větší množství palic.

Ohnutí větví u rostlin konopí jde ve fázi růstu snadno

O dalších dvou možnostech - topping a FIM jsme v minulosti také poměrně podrobně psali, takže platí předešlé doporučení přečíst si příslušné články na našem webu.
Poměrně novou metodou pěstování je tzv. Main-lining. Zatím není příliš využívaná, ale ti, kteří ji vyzkoušeli a provádějí ji správně, dosahují výtečných výsledků v podobě obrovských výnosů. V základě se jedná o to, že třikrát vaše rostliny zaříznete a vytvoříte tak více stonků s velkými palicemi.
Nejprve na své rostlině vytvoříte dvě hlavní palice. Nechejte rostlinu vyvinout asi šesté patro a poté ji nad třetím patrem uřízněte. Rostlina se rozdvojí a vy tak získáte dvě palice.
Jakmile tyto dvě nové větve vyvinou druhé až čtvrté patro, opět je zastřihněte, a to u prvního patra. Tak získáte čtyři palice.
Jestliže chcete, můžete tento postup opakovat znovu v okamžiku, kdy tyto nové větve mají tři patra. Poté máte osm větví, na kterých se vytvoří osm velkých palic. Je nicméně důležité odstranit jakýkoli náznak nového neplánovaného růstu navíc.
Nejlepších výsledků dosáhnete, když nízkostresový trénink využijete ke správnému tvarování rostlin tak, aby zaplnily celý pěstební prostor.
Na závěr pár tipů pro trénování rostlin. Nikdy se nesnažte navodit u rostlin kvetení okamžitě. Správné načasování je velmi důležité. Bez něj se úspěšné sklizně nedočkáte. Je velkou chybou přinutit rostliny kvést dřív, než je to vhodné. Jakmile totiž rostlinu například zastřihnete, musíte jí dát čas na vzpamatování a vyléčení. Po svém zásahu počkejte alespoň týden, aby se rostlina mohla vzpamatovat. Teprve poté bude schopna investovat svou energii do kvetení a do palic.
Používejte pouze ostré nůžky a nože, protože tupé řezné nástroje, případně ulamování větviček holýma rukama, může rostlinu víc poškodit, než jí pomoci. Pro účely zastřihávání byste měli mít vyhrazen pár nůžek, který nebudete používat na nic jiného. Jestliže rostliny poraníte příliš, budou svou energii věnovat zahojení ran namísto toho, aby se dál rozvíjely.
Důležité je také zbavit se odumřelých listů. V okamžiku, kdy jsou rostliny velké a jednotlivé listy blokují přístup ke světlu těm spodním, dochází k tomu, že tyto zastíněné listy začnou žloutnout a postupně odumřou. Jakmile si takových listů všimnete, měli byste je odstranit a ne se snažit o jejich záchranu. Je to zbytečná investice času, která ve finále, i v případě včasného a úspěšného zásahu, nemá na konečnou sklizeň prakticky žádný pozitivní dopad.
Dokud jsou rostlinky malé, rychle se z vašich zásahů vzpamatují. Proto je vhodné spodní větve odstranit brzy. Spodní větve tedy odstřihněte ihned, když je jasné, že výnos z nich nebude dostatečný. Podpoříte tak větší větve, které se při kvetení stanou ještě silnějšími. Malé větvičky, které odstřihnete, by vám k ničemu nebyly. Výnos z nich by byl opravdu nepatrný.
Jakmile vaše kytičky začnou kvést, je na prostřihávání pozdě. Jsou na nich sice odumřelé listy, které je zapotřebí odstranit, ale u dalších částí rostliny se tomu vyhněte. Během kvetení se rostliny vyvíjejí rychleji, než ve vegetativní fázi a jakýkoli velký zásah v podobě prostříhávání způsobí rostlině obrovský šok, který jí ublíží. Někteří groweři sice tvrdí, že vystresovaná rostlina roste rychleji, pro toto tvrzení však nejsou žádné důkazy, takže na to nespoléhejte.

 

 

Also of interest ...