ZMĚNIT JAZYK UNITED KINGDOM ITALIA CHILE FRANCE URUGUAY POLSKA ARGENTINA CESKA REPUBLIKA NEDERLAND DEUTSCHLAND ESPAÑOL UNITED STATES
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE GRASS

Správné nakládání s odpady

25-03-2016 - Nenechat se chytit při činu

Obecní sběr odpadu nezvládne všechno

Zlikvidování odpadních materiálů z pěstování konopí je něco, co přejdou „správně smýšlející“ občané bez povšimnutí a nese v sobě nebezpečí přichycení při činu. Obecně se dá říct, že pro odpad se používají odpadkové koše nebo místa recyklační centra. Několik speciálních materiálů přitahuje pozornost, ale je zapotřebí, aby se jich groweři zbavili. Těmito materiály jsou například sodíkové výbojky, filtry s aktivním uhlím, minerální pěstební kostky, zemina smíchaná s listy apod. Obvykle se nikdo nezajímá o obsah popelnic a kontejnerů. Jediné, co je zajímá, je to, zda je správný odpad ve správné nádobě. 

Nicméně existují i „snaživí“ občané, kteří si mohou povšimnout poznávací značky auta, když někdo přiveze do odpadu filtr s aktivním uhlím a poté tuto událost nahlásit policii. Policisté se poté podívají do popelnice a odpad prohledají. V tom případě policisté mohou nashromáždit dostatek důkazů pro soud, aby získali povolení k domovní prohlídce. Jestliže někdo vyhodí filtr s aktivním uhlím, v domácím odpadu budou ještě prázdné papírové pytle a vysypané popelníky. Nadále si mohou policisté vyžádat vyúčtování od dodavatele elektřiny, který jim sdělí, jaký je odběr domácnosti. Pokud je spotřeba evidentně příliš vysoká, poté mohou opět soudce požádat o povolení k domovní prohlídce.

Jak se zbavit filtrů s aktivním uhlím

Do recyklačního centra berte pouze neidentifikovatelný zahradní odpad

V recyklačních centrech jsou filtry s aktivním uhlím považovány za výjimečné kousky, protože se nadále používají v automobilovém průmyslu a nadále se zpracovávají speciálním způsobem. Tomu lze snadno zabránit rozebráním filtru. Aktivované uhlí nebo uhlíkovou vložku lze oddělit a poté vyhodit s domovním odpadem. Podobně je možné zohýbat kovové nebo plastové díly a rovněž vyhodit s domovním odpadem. Navíc je možné je dát do recyklačního centra. Kdo se obává zvědavých policistů, měl by vyhodit vše do popelnice v den, kdy se vyvážejí, případně zajet na místo, kde jsou naskládány popelnice v den svozu odpadů. Toto je také případ pro všechny další typy odpadu, jako jsou minerální pěstební kostky. Jestliže je vložíte do neprůhledných pytlů na odpad a dáte do popelnic, nikdo by neměl mít tušení, kdo je vyhodil.

Vyhazování lamp

Lampy se svážejí do recyklačních center, protože nespadají do třídy obecního odpadu. Ale mezi „aktivními“ občany mohou vyvolat podezření. Vyvstává poté otázka, zda si někdo vašich znalostí bude zadělávat na problémy při vyhazování odpadu. To si může dovolit jen ten, kdo se nemá čeho bát. Jinak můžete zajít do growshopu a požádat je o likvidaci vašeho odpadu. Growshop je obchod a jako takový musí svůj odpad dávat oproti platbě do sběrného centra průmyslového odpadu. To znamená, že byste měli zaplatit náklady growshopu. Zlikvidování sodíkové výbojky například stojí tři eura.

Zlikvidování zeminy

Filtry s aktivním uhlím jsou tak malé a nenápadné 

Proč je zapotřebí zeminu likvidovat, když je v ní spousta humusu pro každý les, louku a pole? Odpověď je nasnadě. Jestliže někdo jede do lesa s pytlem plným odpadu a vrací se s prázdným, všímavý kolemjdoucí občan si to rychle zapamatuje. Brzy se může objevit policista, ten v zemině najde několik lístků, zkontroluje odběr elektřiny a viníkovi nasadí u něj doma velmi rychle pouta. Měli byste proto postupovat takto: obstarejte si kbelík na cement, pozinkovanou síť a dřevěné latě. Z latí postavte rám, který dáte na kbelík. Na tento rám natáhněte pozinkovanou síť a vytvořte tak provizorní síto na zeminu. Zeminu prosejte, abyste oddělili všechny zbytky kořenů a listů. Prosetou zeminu poté odvezte do recyklačního centra. To můžete učinit několikrát denně. Zbytky všech typů rostlin poté dejte do jiného kbelíku. U něj byste měli do dna vyvrtat několik otvorů, aby byla zajištěna ventilace. Zbytky rostlin poté smíchejte s trochou zeminy a kompostujte. Když je kbelík plný, dodejte další vrstvu zeminy, abyste zakryli jeho obsah a udržujte jej vlhký šest až dvanáct měsíců. Když na kbelíky umístíte dřevěné desky, můžete je bez obav skladovat. Nicméně každé dva až čtyři měsíce zkontrolujte vlhkost zeminy. Rostlinný materiál je rozkládán půdními bakteriemi. I když ani po šesti měsících nejsou stonky zcela rozloženy, budou tak plesnivé, že nikdo nebude schopen identifikovat, k jakému typu rostliny patří, dokud je neotestuje. Kompost můžete obohatit křídou a udělat z něj novou zeminu, takže zpracujete starý rostlinný materiál a také zeminu.

Použití toalety

Měl by být zahradnický odpad brán zpět z recyklačního centra?

Ne každý má prostor na skladování kbelíků. V tom případě je rostlinný materiál nutno zneškodnit vždy sušený, nasekaný a poté jej v malém množství spláchnout do toalety. Pro nasekání materiálu můžete použít elektrický mixér, který lze použít i na zlikvidování obsahu popelníků před jeho spláchnutím.

Kanystry od hnojiv

Problém s plastovými kanystry od hnojiv je, že je na nich vytištěná značka i jejich obsah, což je neklamná stopa toho, k čemu hnojiva sloužila. Nicméně potisk lze z kanystrů či lahví odstranit, a poté je bez povšimnutí vyhodit s domácím odpadem, nebo odvézt do recyklačního centra. Celé kanystry by měly být rozřezány pilou či velkým nožem, aby nebyly tak veliké a nebyly nadále rozpoznatelné jako kanystry od hnojiv. V každém případě není vhodné vyhazovat do domovního odpadu nebo odvážet do recyklačního centra žádné obaly s cennými otisky prstů.

Neštvěte nadmíru pilné občany

Musíte dorazit před svozem odpadu 

V Kalifornii se udělují za vyhazování pěstitelského odpadu na nekontrolovatelné skládky vysoké pokuty. Je zde běžné svážet odpad na náklaďácích, které jej vyvezou na venkov a pod rouškou tmy vyhodí. Tato praktika ovšem budí nežádoucí pozornost všímavých spoluobčanů.

Also of interest ...