ZMĚNIT JAZYK UNITED KINGDOM ITALIA CHILE FRANCE URUGUAY POLSKA ARGENTINA CESKA REPUBLIKA NEDERLAND DEUTSCHLAND ESPAÑOL UNITED STATES
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE GRASS

DOLOžKA K WEBOVýM STRáNKáM

Tyto webové stránky obsahují informace týkající se konopí a jsou určené pouze pro dospělé (18+).

Informace uvedené na těchto webových stránkách slouží pouze pro všeobecné informační účely. Informace poskytuje Discover Publisher. Usilujeme o to, aby byly informace aktuální a správné, neposkytujeme ale žádná prohlášení ani záruky jakéhokoliv druhu, výslovné ani implikované, pokud jde o úplnost, přesnost, spolehlivost, udržitelnost či dostupnost webových stránek či informací, produktů, služeb nebo související grafiky nacházející se na těchto webových stránkách, a to pro jakékoliv účely. Případné spolehnutí se na tyto informace z vaší strany je tudíž striktně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě nepřebíráme odpovědnost za žádnou ztrátu ani škodu, včetně mimo jiné nepřímé nebo následné ztráty či škody, nebo jakékoliv ztráty či škody, která vznikne v důsledku ztráty dat nebo zisků, a která vyplyne nebo k níž dojde v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

Prostřednictvím těchto webových stránek se můžete dostat na jiné webové stránky, které nespadají pod kontrolu Discover Publisher. Nemáme žádnou kontrolu nad charakterem, obsahem ani dostupností takových stránek. Ze zařazení jakýchkoliv odkazů nemusí nezbytně vyplývat žádné doporučení či schvalování názorů, které jsou na příslušných stránkách uváděné.

Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby tyto webové stránky byly aktivní a fungovaly bez problémů. Discover Publisher nicméně nepřebírá žádnou povinnost, ani nenese právní odpovědnost, pokud budou webové stránky dočasně nedostupné z důvodu technických problémů, které nespadají pod naši kontrolu.

Oznámení o autorských právech

Držitelem autorských práv na tyto webové stránky a jejich obsah je Discover Publisher - © Discover Publisher 2011. Všechna práva vyhrazena.

Veškerá redistribuce nebo reprodukce části nebo celého obsahu v jakékoliv formě je zakázána s výjimkou těchto případů:
• Můžete tisknout nebo stahovat na svůj místní pevný disk výpisy pouze pro vlastní osobní a nekomerční použití.
• Můžete kopírovat obsah pro jednotlivé třetí strany pro jejich osobní použití, ovšem pouze tehdy, uvedete-li tyto webové stránky jako zdroj daných materiálů.
S výjimkou případů, kdy získáte naše výslovné, písemné svolení, nesmíte obsah distribuovat ani komerčně využívat. Dále jej nesmíte přenášet ani uchovávat na žádných jiných webových stránkách ani v jiné formě elektronického systému s možností vyhledání.