SELECTEER JE TAAL UNITED KINGDOM ITALIA CHILE FRANCE URUGUAY POLSKA ARGENTINA CESKA REPUBLIKA NEDERLAND DEUTSCHLAND ESPAƑOL UNITED STATES
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE GRASS

Automatisme

10-10-2016 - Burgemeester, u gaat buiten uw boekje, want buiten het wetboek

Het zal je als burgemeester maar gezegd worden door de bestuursrechter. Het overkwam onlangs een burgemeester uit het altijd strijdvaardige Oost-Brabant. In een bedrijfspand trof de politie een ‘hennepkwekerij’ aan. Er werd ook ‘vastgesteld’ dat de stroom werd gestolen.

In zo’n geval wordt niet meer nagedacht, maar treedt een automatisme in werking. Hennepteelt is strafbaar en stroomdiefstal is hartstikke gevaarlijk. Wij als overheid moeten samen eensgezind met alle middelen daartegen optreden. Hoe gaat dit in zijn werk? De burgemeester krijgt een rapport van de politie. Daarin staat wat zij hebben gezien. De burgemeester krijgt vervolgens van de politie het advies het pand te sluiten. Dit soort adviezen worden door burgemeesters vaak blind opgevolgd. Er gaat niets boven samenwerking.

Sluiting

De eigenaar van het bedrijfspand ontving een brief waarin de burgemeester hem schreef voornemens te zijn het door hem verhuurde pand voor de duur van zes maanden te sluiten. De man begreep er niets van. Hij had zijn pand onlangs nog geïnspecteerd en daarbij was hem niets opgevallen. Hij vertelde mij dat hij de politie vergezelde toen deze na lang zoeken een goed verstopte lege kwekerij in zijn pand vond. Geen wonder dat hem eerder niets was opgevallen. De kwekerij was weliswaar gebruiksklaar, maar nog niet in gebruik genomen. De kwekerij was hagelnieuw. De stroommaatschappij stelde vast dat er een illegale aansluiting was gerealiseerd. Doordat de kwekerij nog niet in gebruik was genomen, was er uiteraard nog geen stroom gestolen.

Dossier

Op verzoek van de man vroeg ik het dossier op. Ik las dat hij gelijk had. Tijdelijke sluiting van het bedrijfspand was voor mij onbegrijpelijk. In artikel 13b van de Opiumwet staat dat de burgemeester bevoegd is bestuurlijk op te treden indien in een pand verdovende middelen voor de handel aanwezig zijn. Die situatie deed zich hier niet voor. Ik bracht dit onder de aandacht van de burgemeester en verzocht hem van de door hem voorgenomen sluiting af te zien. Ik wees hem er ook op dat er geen sprake was van brandgevaar. De stroomdiefstal had zich immers nog niet voorgedaan. Van overbelasting van de installatie kon daarom geen sprake zijn. Kortom, burgemeester, er was geen hennep dus u bent volgens de Opiumwet niet tot optreden bevoegd. De burgemeester was niet voor rede vatbaar. Hij vond dat er sprake was van een “ernstige situatie”. Hennepteelt speelt zich af in het criminele circuit en stroomdiefstal levert brandgevaar op. Helder toch? Sluiting van het pand werd op zeer korte termijn aangekondigd.

Grenzen zoeken

Noodgedwongen stapte ik naar de voorzieningenrechter. De burgemeester zag ook daarin geen reden om zijn voornemen even te parkeren en de uitspraak van de rechter af te wachten. De voorzieningenrechter greep in. Per telefax ontving de burgemeester bericht dat de rechter hem verbood het pand te sluiten, voordat deze zaak was behandeld op een zitting. Korte tijd daarna vond deze plaats. De voorzieningenrechter vroeg de burgemeester zijn besluit toe te lichten. Het antwoord was eerlijk. “Weet u rechter, ik besef natuurlijk dat de wet beperkingen stelt. Maar, in mijn gemeente zijn dodelijke slachtoffers te betreuren door de productie van XTC. Ik wil om die reden niet stilzitten. In dit geval wil ik proberen hoe ver ik kan gaan. Ik wil de grenzen van mijn bevoegdheid opzoeken.” De rechter reageerde als door een wesp gestoken. “Hoor ik u nu zeggen dat u mij vraagt de wet naast mij neer te leggen?” De rechter deed op de zitting al uitspraak. Zij oordeelde dat de burgemeester buiten zijn boekje, want buiten het wetboek, was gegaan. De wet geldt gelukkig ook voor daadkrachtige burgemeesters.

André Beckers

Advocaat te Sittard

www.beckersbergmans.nl

Also of interest ...