SELECTEER JE TAAL UNITED KINGDOM ITALIA CHILE FRANCE URUGUAY POLSKA ARGENTINA CESKA REPUBLIKA NEDERLAND DEUTSCHLAND ESPAÑOL UNITED STATES
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE GRASS

DISCLAIMER

Deze website bevat cannabis gerelateerde informatie en is uitsluitend geschikt voor volwassenen (18+).

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is samengesteld door Discover Publisher. Ofschoon we betrachten de informatie up-to-date en correct weer te geven, kunnen we geen enkel bezwaar aantekenen of garantie geven, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, gepastheid of beschikbaarheid van de website of de daarin voorkomende informatie, producten, diensten, of gerelateerde grafieken, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor welk doel dan ook. Het gebruik van deze informatie geschiedt dan ook op eigen risico.

We zijn dan ook in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, waaronder direct of indirect verlies of schade, of overig verlies of schade door gegevens- of winstverlies als gevolg van, of, gerelateerd aan het gebruik van deze website.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die niet door Discover Publisher beheerd worden. We hebben geen invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. De opname van hyperlinks betekent niet noodzakelijkerwijs dat wij deze of de op de websites uitgedrukte standpunten aanbevelen.

Wij stellen alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Echter, Discover Publisher draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het niet te allen tijde toegankelijk zijn van de website als gevolg van technische problemen die buiten haar competentie vallen.

Auteursrechten

Deze website en haar inhoud zijn door het auteursrecht van Discover Publisher beschermd - © Discover Publisher 2011. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie of reproductie van (delen van) de inhoud op welke manier dan ook is verboden, met uitzondering van het volgende:
Het is toegestaan van een lokale harde schijf fragmenten af te drukken of te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het is toegestaan de inhoud te kopiëren naar individuele derden voor hun persoonlijk gebruik, maar uitsluitend als zij de website erkennen als de bron van het materiaal.

Het is niet toegestaan de inhoud te verspreiden of commercieel te exploiteren zonder onze uitgesproken schriftelijk toestemming. Noch mag deze verzonden of opgeslagen worden op een andere website of een andere vorm van elektronisch terugzoeksysteem.