Zmien jezyk UNITED KINGDOM ITALIA CHILE FRANCE URUGUAY POLSKA ARGENTINA CESKA REPUBLIKA NEDERLAND DEUTSCHLAND ESPAÑOL UNITED STATES
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE GRASS

DISCLAIMER

Strona ta zawiera informacje dotyczące marihuany i przeznaczona jest tylko dla pełnoletnich czytelników (18+).

Informacje zawarte na tej stronie mają na celu tylko ogólne informowanie. Informacje dostarczane są przez Discover Publisher, a my staramy się je aktualizować i korygować, nie gwarantując w żaden sposób kompletności, ścisłości, rzetelności, stosowności, czy też dostępności informacji, produktów, usług i grafiki, zawartych na tej stronie. Zaufanie informacjom zawartym na stronie odbywa się na wasze własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie straty, bezpośredniej lub pośredniej natury, wynikające z odwiedzania tej strony.

Na stronie tej dostępne są linki do innych stron internetowych, które nie są pod kontrolą Discover Publisher. Nie mamy żadnej kontroli dotyczącej natury, zawartości i dostępności wyżej wymienionych stron. Zamieszczenie linków nie oznacza polecania lub zachęcania do oglądania tych stron.

Dokładamy wszelkich wysiłków, aby strona działała bezproblemowo. Jednakże Discover Publisher nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności, my również nie jesteśmy odpowiedzialni za tymczasowy brak dostępu, spowodowany technicznymi problemami, będącymi poza naszą kontrolą.

Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są chronione prawami autorskimi Discover Publisher - © Discover Publisher 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zabrania się wszelkiej dystrybucji lub reprodukcji, części lub całości zawartości, w jakiejkolwiek formie innej niż poniższe:
możesz wydrukować lub ściągnąć na miejscowy twardy dysk informacje do wykorzystania tylko na własny użytek

możesz skopiować zawartość dla indywidualnych użytkowników, tylko dla ich własnego użytku, podając zawsze źródło informacji

Zabrania się, chyba że po uzyskaniu naszego pisemnego upoważnienia, rozprowadzania i komercyjnego wykorzystywania niniejszej zawartości. Zabrania się przekazywania, czy też zapisywania na innej stronie internetowej lub na innych nośnikach elektronicznych, zawartości niniejszej strony.